WEEKLY ACTIVITIES

Daily View

Thursday 14 January 2021
Thursday 14 January 2021
09:30 

Seminar on Mathematical Foundations for Computer Science
Regularity and depth of squarefree monomial ideals
Người trình bày: Trần Nam Trung - Viện Toán học

14:00 

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
Một số vấn đề về định lý hội tụ trung bình trong xấp xỉ nghiệm phương trình vi phân ngẫu nhiên với hệ số không chính qui
Báo cáo viên: Lương Đức Trọng (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

New Scientiffic Publications