WEEKLY ACTIVITIES

Báo cáo tổng quan về Luận án TS "Một số tính chất của nghiệm phương trình Parabolic phi tuyến"
Báo cáo viên: NCS Vũ Thị Thùy Dương (ĐH Thái Nguyên)

Thời gian: 10h00, Thứ Tư, ngày 24/3/2021

Địa điểm: Phòng Semina tầng 5, tòa nhà A6, Viện Toán học.

Nội dung báo cáo:

  • Chương 1 trình bày một số kiến thức cơ sở.
  • Chương 2 trình bày hai kết quả chính: Kết quả đầu tiên về tính chính quy của nghiệm yếu cho hệ phương trình Navier-Stokes trong miền tổng quát. Kết quả thứ hai về dáng điệu tiệm cận của nghiệm yếu trong miền tổng quát.
  • Chương 3 trình bày về dáng điệu tiệm cận của nghiệm mạnh cho hệ phương trình Navier-Stokes trong không gian ba chiều.

Back