HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Poincare polynomial for intersection lattice of arrangements
Báo cáo viên: Nguyễn Việt Dũng

Thời gian: 14h, Thứ 5, ngày 2/5/2019
Địa điểm:
Phòng 301, Nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tóm tắt:
We introduce Poincare polynomial and characteristic polynomial for te intersection lattice L(A) and compute these polynomials for some arrangements. Deletion-Restriction theorem.

Trở lại

Công bố khoa học mới