HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Profile decomposition method (next)
Người báo cáo: Nguyễn Anh Tú

Thời gian: 9h30, Thứ 3 ngày 28/2/2017
Địa điểm: Phòng 4, Nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tóm tắt: We discuss a result of Kenig-Koch using profile decomposition for Navier-Stokes

Trở lại

Công bố khoa học mới