HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

19 Tháng 10 2017

Xêmina Giải tích
Existence results for equilibrium problems in topological vector spaces
Người báo cáo: Nguyễn Thế Vinh

Xêmina Tối ưu và điều khiển
The solvability of fuzzy hyperbolic functional partial differential equations under gH-differentiability
Người báo cáo: Hà Thị Thanh Tâm

Xêmina Phương trình vi phân
Energy Decay for a Weak Solution of the Navier -Stokes Equation
Người báo cáo: Đào Quang Khải

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Bài toán bù ten-xơ
Người báo cáo: Vũ Trung Hiếu

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Non-integrated defect relation, Uniqueness, and Dependence Problems for Meromorphic Mappings From Complete K\''ahler Manifolds into Projective Spaces
Người báo cáo: Nguyễn Thị Nhung (Đại học Thăng Long)

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Operation Simulation of Bac Hung Hai Irrigation System (Part 2)
Người báo cáo: Nguyễn Thị Vân

Xêmina Phương trình vi phân
Energy Decay for a Weak Solution of the Navier -Stokes Equation
Người báo cáo: Đào Quang Khải

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Generalized Polyhedral Convex Optimization Problems
Người báo cáo: Nguyễn Ngọc Luân

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
The Peterson Hit problem and applications to the Singer transfer
Người báo cáo: Nguyễn Sum

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Complex Network: editing graph into few cliques and fixed-parameter tractable (fpt-)algorithm (Part 1)
Người báo cáo: Phan Thị Hà Dương

Xêmina Giải tích
Scalarization methods for vector equilibrium problems
Người báo cáo: Nguyễn Thế Vinh

Xêmina Phương trình vi phân
Inverse source in a forced wave graph
Người báo cáo: Nguyễn Đức Hoàn

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Generalized Polyhedral Convex Optimization Problems
Người báo cáo: Nguyễn Ngọc Luân

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On a conjectural property of zeta values over function fields
Người báo cáo: Ngô Đắc Tuấn (Université de Caen Normandie, France)

Xêmina Xác suất và thống kê
Swarm of Interacting Agents in Random Environments
Người báo cáo: GS. Max-Olivier Hongler

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Generalized Polyhedral Convex Optimization Problems
Người báo cáo: Nguyễn Ngọc Luân

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Complex Network: editing graph into few cliques and fixed-parameter tractable (fpt-)algorithm (Part 2)
Người báo cáo: Phan Thị Hà Dương

19 Tháng 10 2017
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới