Lịch theo ngày

Thứ năm 09 Tháng 5 2019
Thứ năm 09 Tháng 5 2019
09:00 

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Accurate appromixated solution to the differential inclusion based on the ordinary differential equation
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Hiền

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng

Công bố khoa học mới