Lịch theo ngày

Thứ năm 28 Tháng 2 2019
Thứ năm 28 Tháng 2 2019
09:00 

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Observer-based finite-time control of linear fractional-order systems with interval time-varying delay
Báo cáo viên: Nguyễn Trường Thanh

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng

Công bố khoa học mới