HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Weighted composition operators on Fock spaces
Người báo cáo: Phạm Trọng Tiến

Thời gian: 9h thứ 2, ngày 27/11/2017
Địa điểm: Phòng Seminar tầng 5 nhà A6, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tóm tắt: In this talk, we introduce recent results on topological properties and topological structure for weighted composition operators on Fock spaces. These results are based on joint works with Prof. Le Hai Khoi.

Trở lại

10/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới