HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Generalized Polyhedral Convex Optimization Problems
Người báo cáo: Nguyễn Ngọc Luân

Thời gian: 9h, Thứ 4, ngày 18/10/2017
Địa điểm: Phòng 4, nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Trở lại

Công bố khoa học mới