News

Khai mạc "Trường hè Toán học"

Ngày 28/7/1014 tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã khai mạc "Trường hè Toán học".
Mục đích: Bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho các em học sinh giỏi toán THPT, bổ sung cho các em một số kiến thức chuẩn bị tham dự các kỳ thi học sinh giỏi các cấp.
Đến dự buổi khai mạc có:

  • GS. TSKH Lê Tuấn Hoa, Viện trưởng Viện Toán học, nguyên Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán,
  • TS. Nguyễn Thị Lê Hương, Phó Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán
  • Tham dự Trường hè còn có các Thày, Cô giáo tham gia giảng dậy và đặc biệt có gần 100 học sinh chuyên Toán đến từ các tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra.

Trường hè được tài trợ bởi "Chương trình trọng điểm Quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010-2020" do Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán và Viện Toán học phối hợp tổ chức.
Trường hè diễn ra từ ngày 27/7/2014 đến ngày 05/8/2014.

LAST_UPDATED2

The State Council for Professor Title in Mathematics in term 2014-2019

in Vietnamese

LAST_UPDATED2

The schedule for the selection of the title of Professor/ Associate Professor in 2014

in Vietnamese

LAST_UPDATED2

Mini-workshop on Local rings and Graded Algebras

The aim of this workshop is to give discussions on some recent aspects and developments in the field of local algebra and graded algebra…


Participation: The workshop is open to all interested people. There will be no workshop fee.


Invited Speakers:

B. Ulrich (Purdue University), Ha Huy Tai (University of Tulane, USA), C. Polini (University of Notre Dame, USA), Yan Gu (Suzhou University, China), Doan Trung Cuong (Institute of Mathematics, Vietnam), Tran Giang Nam (Institute of Mathematics, Vietnam), Ngo Viet Trung (Institute of Mathematics, Vietnam).


Time: Monday, August 4, 2014 and Wednesday, August 8, 2014


Place: VIASM, 7th Floor, Ta Quang Buu Library, 1 Dai Co Viet,Hanoi


Deadline for registration: August 1, 2014


Details: Program

LAST_UPDATED2

Opening of registration for "Program on Inverse Problems"

Programme on "Inverse Problems" organized at Henri Poincaré Institute (IHP, Paris 5th) 

 

Organizers

 

 

Contact

Magali Martin CEB organization assistant 

Sylvie Lhermitt CEB Manager 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Main events

  • CIRM Summer preschool

            April 13th to 14th

  • Spectral and Analytic Inverse Problems

             May 4th to 7th

  • Geometric Inverse Problems

             June 8th to 12th

  • Stability and Reconstruction Issues

             June 29th to July 3rd

 

Deadlines

Deadline for financial support: September 15th 2014

Registration is free however mandatory

LAST_UPDATED2

New Scientiffic Publications