HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

On the sectional genera and Cohen-Macaulay rings
Báo cáo viên: Hoàng Ngọc Yến (ĐH Sư phạm Thái Nguyên)

Thời gian: 9:30 -- 11:00, Thứ tư, 7/9/2022

Địa điểm: Phòng 612, Nhà A6

Tóm tắt: Xin mời xem tại đây

Trở lại

10/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới