HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Bài toán Cauchy cho phương trình khuếch tán phân thứ II.
Báo cáo viên: Hà Đức Thái (Viện Toán học)

Thời gian: 9h-11h, Thứ 5, ngày 22 tháng 5 năm 2020
Địa điểm: Phòng 302, Nhà A5, Viện Toán học.
Tóm tắt: Chúng tôi bày về vấn đề tồn tại nghiệm cổ điển của phương trình khuếch tán phân thứ. Trong phần này, chúng tôi giới thiệu phương pháp đóng băng hệ số và lược đồ Levi để chứng minh sự tồn tại nghiệm của các phương trình đạo hàm riêng phân thứ với hệ số phụ thuộc vào biến không gian và thỏa mãn điều kiện elliptic đều ngặt. Báo cáo dựa trên nội dung của bài báo ``S. D. Eidelman and A. N. Kochubei, Cauchy problem for fractional diffusion equations, J. Differential Equations, 199, (2004) 211-255.’’

Trở lại