HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Leavitt path algebras II
Báo cáo viên: Trần Giang Nam

Thời gian: 14h, Thứ 6, ngày 2 tháng 11 năm 2018

Địa điểm: Phòng 302 nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Tóm tắt: In this talk, we represent some basic properties of Leavitt path algebras which are similar to analogous properties of graph C*-algebras.

Trở lại