HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Hội thảo Hình học - Giải tích
Hà Nội, 13/11-14/11/2017

Phòng Hình học - Tôpô và phòng Giải tích Viện Toán học tổ chức Hội thảo Hình học - Giải tích tại Viện toán học trong hai ngày 13/11 đến 14/11/2017.

Hội thảo là hoạt động sinh hoạt khoa học chung của hai phòng Hình học-Tôpô và Giải tích. Ban tổ chức sẽ mời các chuyên gia trình bày những báo cáo tổng quan. Các nhà toán học, nghiên cứu sinh quan tâm có thể đăng ký tham dự.
Ban tổ chức: Nguyễn Việt Dũng, Phạm Hoàng Hiệp, Vũ Thế Khôi.
Báo cáo mời:

  • Lê Dũng Tráng (Aix-Marseille Université)
  • Ngô Quốc Anh (ĐH KHTN ĐHQG HN)
  • Nguyễn Văn Châu (Viện Toán học)
  • Phạm Tiến Sơn (ĐH Đà Lạt)
  • Đỗ Hoàng Sơn (Viện Toán học)
  • Nguyễn Tất Thắng (Viện Toán học)
  • Lê Công Trình (ĐH Quy Nhơn).

Ban tổ chức không thu hội nghị phí.
Để đăng ký tham dự xin gửi các thông tin sau đến địa chỉ Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. trước ngày 10/11/2017.

Chương trình Hội thảo

Thứ  Hai 13/11/2017

Địa điểm: Phòng hội trường 301 nhà A5

Sáng

8:30-9:00: Đăng ký đại biểu.
9:00-9:15: Lãnh đạo Viện chúc mừng GS Lê Dũng Tráng nhân dịp 71 tuổi.
Đồng nghiệp và học trò chúc mừng GS Hà Huy Vui nhân dịp nghỉ hưu.
9:15-9:30: Hà Huy Khoái (ĐH Thăng Long), Lê Dũng Tráng với toán học Việt Nam.
9:30-10:10: Lê Dũng Tráng (Aix-Marseille Université), Không gian tích với độ sâu lớn nhất.
10:10-10:30: Giải lao.
10:30-11:10: Nguyễn Văn Châu (Viện Toán học), Integral points on affine algebraic  curves and  the Jacobian conjecture.

Chiều

14:00-14:40: Phạm Tiến Sơn (ĐH Đà Lạt), Topological invariants of plane curve singularities: Polar quotients and Łojasiewicz gradient exponents.
14:40-15:20:  Ngô Quốc Anh (ĐH KHTN), “Bubbling" of the prescribed Q-curvature flow on manifolds of even dimension.
15:20-15:40: Giải lao.
15:40-16:20: Đỗ Hoàng Sơn (Viện Toán học), Some properties of maximal plurisubharmonic function.
16:20-17:00: Nguyễn Tất Thắng (Viện Toán học), Invariance of the global monodromies in families of polynomials on algebraic varieties and Newton polyhedral.
(Joint work with Pham Phu Phat and Pham Tien Son).

Phiếu đăng ký tham gia
Hội thảo Hình học-Giải tích
Họ và tên:
Nam/nữ:
Cơ quan, trường học:
Địa chỉ:
Điện thoại:
E-mail:

Trở lại

10/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới