HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Giới thiệu phương pháp phân tích thống kê nhiều mức và Ứng dụng
Người báo cáo: Hồ Đăng Phúc

Thời gian: 14h, thứ 4, 4/2/2015 

Địa điểm: Phòng 6, Nhà A14 - Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Tóm tắt: Bài trình bày giới thiệu về phương pháp phân tích thống kê nhiều mức, là một phương pháp hiện đại được phát triển từ những năm 1980 trở lại đây, mới được đưa vào một số phần mềm thống kê từ đầu thế kỷ 21, nhưng đã tỏ ra có hiệu lực mạnh trong việc giải quyết các bài toán thực tế, nhất là khi giả thiết về tính phương sai thuần nhất và tính độc lập của các quan sát trong dữ liệu bị vi phạm.

Trở lại