Định lý Serre trên các đối đồng điều của lược đồ affine Noerther
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Thời gian: 14h, Thứ 3, ngày 7/5/2019

Địa điểm: Phòng 302, Nhà A5, Viện Toán học

Trở lại

Công bố khoa học mới