Regular singular theory
Báo cáo viên GS. TSKH Phùng Hồ Hải

Thời gian: 14h, Thứ 6, ngày 7 tháng 12 năm 2018

Địa điểm: Phòng 612, Nhà A6, Viện Toán học

Trở lại

Công bố khoa học mới