Về giá trị đặc biệt của hàm số L trên trường hàm
Người báo cáo: Ngô Đắc Tuấn (Đại học Caen Normandie)

Thời gian: 14h, thứ 3, ngày 18 tháng 4 năm 2017
Địa điểm: Phòng 303, Nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tóm tắt: Chúng tôi sẽ đề cập đến giá trị đặc biệt của hàm số L trên trường hàm được định nghĩa bởi David Goss (90s) và Federico Pellarin (2012). Chúng tôi sẽ trình bày chi tiết các công cụ tổ hợp được dùng như lý thuyết của Sheats và minh hoạ bằng một số ứng dụng cụ thể. Bài báo cáo dựa trên các công trình với B. Angles, D. Goss, F. Pellarin va F. Tavares Ribeiro.

Trở lại

Công bố khoa học mới