WEEKLY ACTIVITIES

March 2021

Seminar on Optimization and Control Theory
On the constraint qualification conditions in optimality conditions of programming problems.
Báo cáo viên: Bùi Trọng Kiên

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
On a class of binary non-linear programming problems: Computational complexity & Approximation algorithms.
Báo cáo viên: Nguyễn Trung Thành (Đại học Phenikaa)

Seminar on Algebraic Geometry
Tính toán địa phương của liên thông Gauss-Manin
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Seminar on Analytic Geometry
Simplicity of Steinberg algebras III
Báo cáo viên: Trần Giang Nam

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
Two Optimal Value Functions in Parametric Conic Linear Programming
Người báo cáo: Nguyễn Ngọc Luân (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Seminar on Algebra and Number Theory
Irreducible representations of Leavitt path algebras
Speaker: Trần Giang Nam

Seminar on Geometry and Topology
Báo cáo luận án tiến sĩ "Các bất đẳng thức Lojasiewicz: Sự tồn tại và tính toán các số mũ"
Người báo cáo: Hoàng Phi Dũng (HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông-PTIT)

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
Báo cáo luận án tiến sĩ "Stochastic differential equations driven by fractional Brownian motions
Báo cáo viên: Phan Thanh Hồng (Đại học Thăng Long)

Seminar on Analytic Geometry
Simplicity of Steinberg algebras III
Người báo cáo: Trần Giang Nam

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
Two Optimal Value Functions in Parametric Conic Linear Programming (cont.)
Người báo cáo: Nguyễn Ngọc Luân (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Seminar on Algebra and Number Theory
Some applications of p-adic numbers
Speaker: Nguyễn Xuân Thọ

Seminar on Geometry and Topology
Báo cáo luận án tiến sĩ "Các bất đẳng thức Lojasiewicz: Sự tồn tại và tính toán các số mũ"
Người báo cáo: Hoàng Phi Dũng (HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông-PTIT)

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
Báo cáo luận án tiến sĩ "Stochastic differential equations driven by fractional Brownian motions"
Báo cáo viên: Phan Thanh Hồng (Đại học Thăng Long)

Seminar on Algebraic Geometry in East Asia
Twisted derived equivalence for abelian surfaces
Speaker: Zhiyuan Li ( Shanghai Center for Mathematical Sciences)

Seminar on Algebraic Geometry in East Asia
Universal Secant Bundles and Syzygies
Speaker: Michael Kemeny (University of Wisconsin-Madison)

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
An Efficient Algorithm for Determining the Connected Orthogonal Convex Hulls
Báo cáo viên: Nguyễn Kiều Linh (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông)

Seminar on Algebra and Number Theory
Irreducible representations of Leavitt path algebras
Speaker: Trần Giang Nam

Seminar on Analysis
Báo cáo tổng quan về Luận án TS "Một số tính chất của nghiệm phương trình Parabolic phi tuyến"
Báo cáo viên: NCS Vũ Thị Thùy Dương (ĐH Thái Nguyên)

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
Limit theorems for the one dimensional random walk with random resetting to the maximum
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Quyết (Viện Toán học)

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
Queues with Variable Service Speed: Exact Solutions and Scaling Limits
Báo cáo viên: Phùng Đức Tuấn (University of Tsukuba & Vietnam-Japan University)

Seminar on Differential Equations
Air pollution models
Báo cáo viên: Đào Tuấn Anh

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
The Multiple Shooting Approach for the Convex Rope Problem
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Lê

Seminar on Algebra and Number Theory
Pseudo-Frobenius numbers and defining ideals of numerical semigroup rings
Speaker: Đỗ Văn Kiên (ĐHSP Hà Nội 2)

Seminar on Analysis
Bài toán kiểu Henon trong xuyến
Báo cáo viên: Đặng Anh Tuấn (DHKHTNHN)

March 2021
Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today