WEEKLY ACTIVITIES

22 March 2021 - 28 March 2021

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
An Efficient Algorithm for Determining the Connected Orthogonal Convex Hulls
Báo cáo viên: Nguyễn Kiều Linh (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông)

Seminar on Algebra and Number Theory
Irreducible representations of Leavitt path algebras
Speaker: Trần Giang Nam

Seminar on Analysis
Báo cáo tổng quan về Luận án TS "Một số tính chất của nghiệm phương trình Parabolic phi tuyến"
Báo cáo viên: NCS Vũ Thị Thùy Dương (ĐH Thái Nguyên)

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
Limit theorems for the one dimensional random walk with random resetting to the maximum
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Quyết (Viện Toán học)

22 March 2021 - 28 March 2021
Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

New Scientiffic Publications