WEEKLY ACTIVITIES

09 November 2020 - 15 November 2020

Seminar on Differential Equations
Riemannian optimization on the symplectic Stiefel manifold
Báo cáo viên: Nguyễn Thanh Sơn

Semina on Integer programming and related topics
Integrating MIP formulations in interface programming (cont.)
Báo cáo viên: Lê Xuân Thanh

Seminar on Computational Geometry
Tìm hiểu về nấm nhầy và khả năng của nó trong tìm đường đi tối ưu
Báo cáo viên: Trần Tuấn Việt

Seminar on Algebra and Number Theory
On the reduction numbers and the Castelnuovo-Mumford regularity of projective monomial curves
Speaker: Trần Thị Gia Lâm (ĐH Phú Yên)

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
Đường đi ngắn nhất trong không gian hữu hạn chiều (Báo cáo nội dung luận văn TS) (tiếp tục)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Seminar on Algebraic Geometry
Đường cong modular
Báo cáo viên: Trần Hoàng Sơn (Viện Toán học - NUS)

Seminar on Algebraic Geometry
Étale fundamental group (II)
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Conference
Hội thảo "Thanh niên với Toán học"
Xuân Hòa, 14-15.11.2020

Conference
Hội thảo "Thanh niên với Toán học"
Xuân Hòa, 14-15.11.2020

09 November 2020 - 15 November 2020
Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

New Scientiffic Publications