WEEKLY ACTIVITIES

Daily View

Tuesday 10 November 2020
Tuesday 10 November 2020
09:30 

Seminar on Differential Equations
Riemannian optimization on the symplectic Stiefel manifold
Báo cáo viên: Nguyễn Thanh Sơn

14:00 

Semina on Integer programming and related topics
Integrating MIP formulations in interface programming (cont.)
Báo cáo viên: Lê Xuân Thanh

14:00 

Seminar on Computational Geometry
Tìm hiểu về nấm nhầy và khả năng của nó trong tìm đường đi tối ưu
Báo cáo viên: Trần Tuấn Việt

Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today