WEEKLY ACTIVITIES

Đường cong modular
Báo cáo viên: Trần Hoàng Sơn (Viện Toán học - NUS)

Thời gian: 13h00, thứ năm, 12/11/2020

Hình thức: Vừa offline vừa online. Link tham gia online

https://meet.google.com/yep-kbzk-eao

Nội dung: Mục tiêu của bài nói là xây dựng cấu trúc diện Riemann trên các đường cong modular và mô tả quá trình compact hoá đường cong modular đó. Cuối bài sẽ giới thiệu qua về định ý Modularity

Toàn văn báo cáo xem tại đây

Back

New Scientiffic Publications