WEEKLY ACTIVITIES

11 January 2021 - 17 January 2021

Seminar on Algebra and Number Theory
Flat extensions and birational maps
Speaker: Đoàn Trung Cường

Seminar on Mathematical Foundations for Computer Science
Regularity and depth of squarefree monomial ideals
Người trình bày: Trần Nam Trung - Viện Toán học

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
Một số vấn đề về định lý hội tụ trung bình trong xấp xỉ nghiệm phương trình vi phân ngẫu nhiên với hệ số không chính qui
Báo cáo viên: Lương Đức Trọng (Đại học Sư phạm Hà Nội)

11 January 2021 - 17 January 2021
Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today