WEEKLY ACTIVITIES

29 June 2020 - 05 July 2020

Seminar on International Center for Research and Postgraduate Training in Mathematics
Robust finite-time stability of linear singular large-scale systems with state delays in interconnection
Speaker: Pham Thi Huong

Xêmina Liên phòng Phương trình vi phân -Tối ưu và điều khiển
Điều kiện bậc hai cho một số bài toán ĐKTƯ
Báo cáo viên: Bùi Trọng Kiên

Seminar on Computational Geometry
Constrained shortest paths on polyhedral surfaces and terrains
Speaker: Nguyen Thi Le

Seminar on Analytic Geometry
The Gelfand–Naimark Representation I
Speaker: Ho Minh Toan

Seminar on Algebra and Number Theory
On types of degenerate critical points of real polynomial functions
Speaker: Pham Tien Son

Seminar on Analysis
Bài toán Calderón cho một số lớp các tính dẫn trong các miền đối xứng tròn
Báo cáo viên: Đặng Anh Tuấn (ĐHKHTN Hà Nội)

Seminar on Geometry and Topology
The density of images of unit Jacobian determinant polynomial maps of $\Z^n$
Speaker: Nguyen Van Chau

Seminar on Mathematical Foundations for Computer Science
Combinatorial enumerations and Graycodeness on restricted growth functions avoiding vincular patterns
Speaker: Tran Thi Thu Huong

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
Contributions to the asymptotic study of Hermite driven processes
Speaker: Tran Thi Thanh Diu (University of Jyvaskyla, Finland)

Seminar on Algebraic Geometry
Định lý Hirzebruch-Riemann-Roch và ứng dụng
Báo cáo viên: Đặng Tuấn Hiệp (Đại học Đà Lạt)

Xêmina Một số vấn đề chọn lọc của phương trình đạo hàm riêng thời gian phân thứ
Nghiệm yếu của phương trình đạo hàm riêng thời gian phân thứ II.
Báo cáo viên: Hà Đức Thái

29 June 2020 - 05 July 2020
Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

New Scientiffic Publications