Department of Differential Equations

Danh sách Ứng viên đăng ký dự xét tuyển viên chức năm 2023

DANH SÁCH

 Ứng viên đăng ký dự xét tuyển viên chức năm 2023

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi thường trú

Trình độ đào tạo

Văn bằng chứng chỉ

Nguyện vọng

Bằng cấp và bảng điểm

Ngoại ngữ

Tin học

1

Mai Ngọc Hoàng Anh

04/09/1994

Xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Tiến sĩ

x

Học ở nước ngoài

x

Phòng Hình học và Tôpô

2

Phạm Ngọc Thành Công

09/10/1997

Thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang Hải Dương

Thạc sĩ

x

Học ở nước ngoài;  tiếng Anh bậc 3.

 

Phòng Giải tích toán học

3

Phạm Hoàng Minh

24/02/1997

Phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thạc sĩ

x

Tiếng Anh bậc 4

 

Phòng Đại số

 

 

 

LAST_UPDATED2