News

TS Đoàn Trung Cường được bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng Viện Toán học

Ngày 02/8/2018 Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ký quyết Quyết định số 1432/QĐ-VHL về việc bổ nhiệm có thời hạn TS. Đoàn Trung Cường giữ chức Phó Viện trưởng Viện Toán học.

LAST_UPDATED2

New Scientiffic Publications