Tin tức

TS Đoàn Trung Cường được bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng Viện Toán học

Ngày 02/8/2018 Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ký quyết Quyết định số 1432/QĐ-VHL về việc bổ nhiệm có thời hạn TS. Đoàn Trung Cường giữ chức Phó Viện trưởng Viện Toán học.

LAST_UPDATED2
20/04/19, Hội nghị, hội thảo:
Hội thảo TỐI ƯU VÀ TÍNH TOÁN KHOA HỌC lần thứ 17
27/05/19, Hội nghị, hội thảo:
Quantum Topology and Hyperbolic Geometry
02/06/19, Hội nghị, hội thảo:
Workshop "Tôpô và Hình học"
04/12/19, Hội nghị, hội thảo:
Hội nghị Đại số-Lý thuyết số-Hình học và Tô pô 2019

Công bố khoa học mới