WEEKLY ACTIVITIES

Định lý Hirzebruch-Riemann-Roch và ứng dụng
Báo cáo viên: Đặng Tuấn Hiệp (Đại học Đà Lạt)

Thời gian: 17h30, thứ năm, 02/07/2020.

Hình thức: Online trên Zoom. Link dưới đây

https://us04web.zoom.us/j/74914721760?pwd=L1VOOGEwVHZTb2htejBjUzd6aDlsdz09

Tóm tắt: Định lý Hirzebruch-Riemann-Roch (HRR) chỉ ra một mối liên hệ đẹp giữa Hình học đại số và Tôpô đại số. Khẳng định của định lý này cho phép chúng ta tính toán đặc trưng Euler của một phân thớ vectơ trên một đa tạp đại số xạ ảnh theo bậc của các lớp đặc trưng. Phần đầu của bài nói sẽ nhắc lại các kiến thức cơ bản trong lý thuyết giao và lớp đặc trưng để phát biểu định lý HRR. Phần sau sẽ trình bày một vài ví dụ cụ thể chỉ ra ứng dụng định lý HRR để tính toán đặc trưng Euler.

Toàn văn báo cáo xem tại đây.

Back