WEEKLY ACTIVITIES

Daily View

Wednesday 21 September 2022
Wednesday 21 September 2022
09:00 

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
Traveling Salesman meets Super-drone
Người báo cáo: Nguyễn Minh Anh (Đại học Phenikaa)

09:30 

Seminar on Algebra and Number Theory
The Frobenius test exponents in prime characteristic
Speaker: Dương Thị Hương (Trường ĐH Thăng Long)

10:00 

Seminar on Analysis
Về một số tính chất nghiệm của các lớp phương trình có chứa toán tử elliptic suy biến
Người báo cáo: P. K. Yen (Đại học Tài nguyên và Môi trường)

Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

New Scientiffic Publications