HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 21 Tháng 9 2022
Thứ tư 21 Tháng 9 2022
09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Traveling Salesman meets Super-drone
Người báo cáo: Nguyễn Minh Anh (Đại học Phenikaa)

09:30 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
The Frobenius test exponents in prime characteristic
Speaker: Dương Thị Hương (Trường ĐH Thăng Long)

10:00 

Xêmina Giải tích
Về một số tính chất nghiệm của các lớp phương trình có chứa toán tử elliptic suy biến
Người báo cáo: P. K. Yen (Đại học Tài nguyên và Môi trường)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày