HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 21 Tháng 9 2022
Thứ tư 21 Tháng 9 2022
09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Traveling Salesman meets Super-drone
Người báo cáo: Nguyễn Minh Anh (Đại học Phenikaa)

09:30 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
The Frobenius test exponents in prime characteristic
Speaker: Dương Thị Hương (Trường ĐH Thăng Long)

10:00 

Xêmina Giải tích
Về một số tính chất nghiệm của các lớp phương trình có chứa toán tử elliptic suy biến
Người báo cáo: P. K. Yen (Đại học Tài nguyên và Môi trường)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
10/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới