WEEKLY ACTIVITIES

Daily View

Thursday 04 November 2021
Thursday 04 November 2021
14:00 

Seminar on Geometry and Topology
Giả thuyết của Igusa về tổng mũ modulo p^m: trường hợp kì dị hữu tỉ.
Speaker: Nguyễn Hữu Kiên (KU Leuven)

15:00 

Seminar on Geometry and Topology
Floer homology ( tiếp)
Người báo cáo: Trần Quang Tuệ (Đại học Phenikaa)

Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

New Scientiffic Publications