WEEKLY ACTIVITIES

Daily View

Thursday 03 May 2018
Thursday 03 May 2018
09:30 

Seminar on Mathematical Foundations for Computer Science
Trình bày luận án "MỘT SỐ BÀI TOÁN TỔ HỢP TRÊN TRƯỜNG VÀ VÀNH HỮU HẠN"
Báo cáo viên: Đỗ Duy Hiếu (NCS Viện Toán học)

Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

New Scientiffic Publications