WEEKLY ACTIVITIES

25 January 2021 - 31 January 2021

Seminar on Algebraic Geometry
Introduction to Langlands program
Báo cáo viên: Nguyễn Kiều Hiếu (TU Munich)

Seminar on Algebra and Number Theory
Classification of simple hypersurface singularities in positive characteristic
Speaker: Nguyễn Hồng Đức (ĐH Thăng Long)

Seminar on Analysis
Some problems in pluripotential theory
Người báo cáo: Đỗ Thái Dương (Viện Toán học)

Seminar on Mathematical Foundations for Computer Science
Equidistributed statistics on pattern avoiding permutations
Người trình bày: Trần Thị Thu Hương (ĐH Việt Đức)

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
The problem of q-moment measures via optimal transportation
Báo cáo viên: Huỳnh Khanh (Viện Toán học)

25 January 2021 - 31 January 2021
Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

Chuyên mục

2003 04 2003 04 chuyenmuc 03
Thông tin tuyển dụng Hội nghị, hội thảo Thông tin Toán học
Thông tin về tuyển viên chức của Viện Toán học Thông tin về  hội nghị  Toán học trên thế giới Nội san của Hội Toán học Việt Nam
chuyenmuc-12 chuyenmuc 13  nvtrung
Cán bộ cũ của Viện Toán học cho học sinh phổ thông Giải thưởng Toán học
Thông tin về cán bộ đã từng công tác tại Viện Câu lạc bộ Toán học cho giáo viên và học sinh phổ thông Giải thưởng Viện Toán học và các giải thưởng, danh hiệu khác

New Scientiffic Publications