Quỹ hỗ trợ đào tạo đại học Toán tại Việt Nam()

Mục đích của Quỹ là hỗ trợ một số sinh viên giỏi theo học đại học về Toán tại Việt Nam dưới sự dẫn dắt của cán bộ Viện Toán học.

PosterCH322

Tên đề tài luận án:

Chặn trên chỉ số chính quy Castelnuovo-Mumford

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

Mã số: 62 46 01 04

Nghiên cứu sinh: Lê Xuân Dũng

Người hướng dẫn khoa học: GS TSKH Lê Tuấn Hoa

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2

Tên đề tài luận án:

Convergence Rates for the Tikhonov Regularization of Coefficient Identification Problems in Elliptic Equations

Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân

Mã số: 62 46 01 03

Nghiên cứu sinh: Trần Nhân Tâm Quyền

Người hướng dẫn khoa học:

  • GS TSKH Đinh Nho Hào

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Ngày bảo vệ: 25/07/2012

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2

Tên đề tài luận án: Cấu trúc không gian trạng thái và tính đạt được của một số hệ động lực rời rạc

Chuyên ngành: Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán

Mã số: 62 46 35 01

Nghiên cứu sinh: Lê Mạnh Hà

Người hướng dẫn khoa học:

  • TS Phan Thị Hà Dương
  • PGS TS Phan Trung Huy

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Ngày bảo vệ: 23/11/2011

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2

Tên đề tài luận án: Lý thuyết KKM trong nửa dàn Tô pô và ứng dụng

Chuyên ngành: Toán giải tích

Mã số: 62 46 01 01

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thế Vinh

Người hướng dẫn khoa học: PGS TSKH Đỗ Hồng Tân

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Ngày bảo vệ: 24/11/2011

Nội dung đính kèm:

LAST_UPDATED2

Tên đề tài luận án: Về đối đồng điều địa phương với giá cực đại và tính Catenary của vành Noether địa phương

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

Mã số: 62 46 05 01

Nghiên cứu sinh: Trần Nguyên An

Người hướng dẫn khoa học:

  • GS TSKH Nguyễn Tự Cường
  • PGS TS Lê Thị Thanh Nhàn

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Ngày bảo vệ: 11/11/2011

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2