May
June 2019

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
Giới thiệu về một số cách tiếp cận của lý thuyết tập mờ trong phân tích thống kê
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Hạnh

May
June 2019
Flat View
See by year
Monthly View
See by month

New Scientiffic Publications