WEEKLY ACTIVITIES

27 September 2021 - 03 October 2021

Xêmina Liên phòng Phương trình vi phân -Tối ưu và điều khiển
Lý thuyết định tính hệ động lực không ôtônôm
Người báo cáo: NCS. Lê Viết Cường (Đại học Xây dựng Hà Nội)

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
Linesearch-free algorithms for solving pseudomonotone variational inequalities
Người báo cáo: Trịnh Ngọc Hải (Đại học Bách khoa Hà Nội)

Seminar on Algebra and Number Theory
$p$-adic non-commutative analytic subgroup theorem
Speaker: Phạm Đức Hiệp (Đại học Giáo dục - ĐHQG Hà Nội)

Seminar on Algebraic Geometry
Nearby cycle sheaves and topology of meromorphic functions
Người báo cáo: Nguyễn Tất Thắng

Seminar on Geometry and Topology
The Łojasiewicz exponent of non-degenerate singularities
Speaker: Grzegorz Oleksik (Faculty of Mathematics and Computer Science, University of Lodz, Poland)

27 September 2021 - 03 October 2021
Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

New Scientiffic Publications