WEEKLY ACTIVITIES

05 July 2021 - 11 July 2021

Seminar on Optimization and Control Theory
Automatic control theory. Part II: Modeling and Design
Người báo cáo: TS. Bùi Trọng Kiên

Seminar on Algebraic Geometry
Đồng cấu Frobenius và lọc Hodge (bài toán địa phương)
Báo cáo viên: Nguyễn Khánh Hưng

05 July 2021 - 11 July 2021
Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

New Scientiffic Publications