November 2019

Seminar on Mathematical Foundations for Computer Science
Phát hiện cộng đồng và xác định tầm quan trọng của các đỉnh trong mạng bằng thuật toán PageRank
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Phượng

Seminar on Mathematical Foundations for Computer Science
A multi-area SIR model
Báo cáo viên: Đặng Hữu Tú

Seminar on Mathematical Foundations for Computer Science
Xây dựng mô hình quản lý tối ưu các xe thu gom rác tại thành phố Hà Nội
Báo cáo viên: Lê Hà Đức

November 2019
Flat View
See by year
Monthly View
See by month