News

Đề tên VHLKH&CNVN trong các công bố khoa học, văn bằng sở hữu trí tuệ

Ngày 1/10/2014, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam quyết định số 1498/QĐ-VHL đề tên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong các công bố khoa hoc, văn bằng sở hữu trí tuệ và các sản phẩm khoa học Công nghệ khác hình thành từ nguồn ngân sách nhà Nước.

 Nội dung chi tiết của Quyết định xem tại đây

LAST_UPDATED2

New Scientiffic Publications