News

Thông báo tuyển ứng viên tham gia "Chương trình thu hút các nhà khoa học trẻ vào làm việc tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024"

Thông báo tuyển ứng viên tham gia "Chương trình thu hút các nhà khoa học trẻ vào làm việc tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024"

Viện Toán học thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình thu hút các nhà khoa học trẻ vào làm việc tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Tiêu chuẩn:

1. Nhà khoa học trẻ trình độ cao:

  1. Có bằng Tiến sĩ và không quá 35 tuổi
  2. Tác giả chính của 05 bài báo khoa học được đăng trên tạp chí chuyên ngành quốc tế uy tín.

2. Nhà khoa học trẻ tiềm năng:

  1. Có bằng Tiến sĩ và không quá 40 tuổi
  2. Là tác giả của 05 bài báo khoa học được đăng trên tạp chí chuyên ngành quốc tế uy tín (trong đó có 03 bài là tác giả chính).

Ưu đãi:

  1. Được ưu tiên tuyển dụng vào làm việc tại Viện Toán học,
  2. Nhà khoa học trẻ trình độ cao: Được giao đề tài với kinh phí không quá 1 tỉ thực hiện trong 36 tháng,
  3. Nhà khoa học trẻ tiềm năng: : Được giao đề tài với kinh phí không quá 500 triệu và thực hiện trong 36 tháng,

Hồ sơ đăng ký tạm thời: Lý lịch khoa học, Đề cương đề tài nghiên cứu dự kiến thực hiện gửi theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước 17h00 ngày 29/02/2024.

Chi tiết qui định “Chương trình thu hút các nhà khoa học trẻ vào làm việc tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam” xem tại đây


LAST_UPDATED2

New Scientiffic Publications