News

Danh sách Ứng viên triệu tập tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2023 (Vòng 2)

 DANH SÁCH

 Ứng viên đăng ký dự xét tuyển viên chức năm 2023

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi thường trú

Trình độ đào tạo

1

Mai Ngọc Hoàng Anh

04/09/1994

Xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Tiến sĩ

 

 

Ghi chú: Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2023 triệu tập các ứng viên trong danh sách có mặt tại Viện Toán học để tham dự phỏng vấn theo thời gian và địa điểm như sau:

1)  Tập chung phổ biến quy chế:

  • Thời gian tập chung: 14h00 ngày 15/12/2023;
  • Địa điểm: Phòng 201, tầng 2, nhà A5 (Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội).

2)    Tham gia phỏng vấn tại Ban Kiểm tra sát hạch (vòng 2):

  • Thời gian: từ 8h30 ngày 18/12/2023.
  • Địa điểm: Phòng 201, tầng 2, nhà A5 (Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội).

(Ứng viên tham gia phỏng vấn trực tiếp có mặt tại địa điểm phỏng vấn làm thủ tục, mang theo chứng minh thư hoặc hộ chiếu).

 

 

 

LAST_UPDATED2

New Scientiffic Publications