News

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Việt Phương

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho NCS: Nguyễn Việt Phương

Tên đề tài: Một số vấn đề của lý thuyết Nevanlinna và ứng dụng cho đa thức vi phân

Chuyên ngành: Toán giải tích

Thời gian: 09h30, thứ Hai, ngày 27/3/2023

Địa điểm: Hội trường 301 – Viện Toán học

Thành phần Hội đồng: GS.TSKH. Nguyễn Quốc Thắng (Viện Toán học, Chủ tịch HĐ); PGS.TS. Trần Giang Nam (Viện Toán học, Thư ký HĐ); PGS.TS. Hà Trần Phương (Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Phản biện); PGS.TS. Ninh Văn Thu (Đại học Bách khoa Hà Nội, Phản biện); PGS.TS. Đỗ Hoàng Sơn (Viện Toán học, Phản biện); PGS.TS. Phùng Văn Mạnh (Đại học Sư phạm Hà Nội, Ủy viên HĐ); PGS.TS. Phạm Hoàng Hà (Đại học Sư phạm Hà Nội, Ủy viên HĐ).

LAST_UPDATED2