News

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trần Thị Gia Lâm

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho NCS: Trần Thị Gia Lâm

Tên đề tài: Đặc trưng các bất biến của đường cong đơn thức xạ ảnh

Chuyên ngành: Đại số và lí thuyết số

Thời gian: 14h00, thứ Năm, ngày 23/02/2023

Địa điểm: Hội trường 301 – Viện Toán học

Thành phần Hội đồng: GS.TSKH. Lê Tuấn Hoa (Viện Toán học, Chủ tịch HĐ); TS. Hà Minh Lam (Viện Toán học, Thư ký HĐ); PGS.TS. Nguyễn Công Minh (Đại học Bách Khoa Hà Nội, Phản biện); TS. Nguyễn Phụ Hoàng Lân (Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Phản biện); TS. Đinh Thành Trung (Đại học FPT, Phản biện); PGS.TS. Phạm Hùng Quý (Đại học FPT, Ủy viên HĐ); PGS.TS. Nguyễn Văn Hoàng (Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội, Ủy viên HĐ).

 Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự.

 

 

LAST_UPDATED2

New Scientiffic Publications