News

Kế hoạch tuyển dụng Nghiên cứu viên năm 2020

Viện Toán học chuẩn bị tuyển viên chức năm 2020. Kế hoạch dự kiến như sau:

  • Số lượng tuyển: 3 viên chức nghiên cứu;
  • Hình thức: Xét tuyển;
  • Thời gian: Tháng 10 năm 2020 (Tiếp nhận hồ sơ ứng viên trong tháng 9 năm 2020)
  • Địa điểm: Trụ sở Viện Toán học- Nhà A5, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Phạm Ngọc Điền ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

LAST_UPDATED2