News

Giáo sư Hoàng Tụy (1927-2019)

Giáo sư Hoàng Tụy đã mất vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 14/7/2019 tại Hà Nội do tuổi cao, ông thọ 92 tuổi.
Giáo sư Hoàng Tụy sinh năm 1927 tại làng Xuân Đài, xã Điện Quang, Điện Bàn, Quảng Nam, ông là cháu nội của cụ Hoàng Văn Bảng - em ruột của tổng đốc Hà Nội Hoàng Diệu. Giáo sư Hoàng Tụy được coi là "cha đẻ" của lĩnh vực Tối ưu Toàn cục (Global Optimization). Cùng với Giáo sư Lê Văn Thiêm và những người khác, ông là người tiên phong xây dựng nền toán học của Việt Nam hướng theo những chuẩn mực của thế giới. Giáo sư Hoàng Tụy là Tổng thư ký của Hội Toán học Việt Nam trong những năm 1966-1988 và Viện trưởng Viện Toán học trong giai đoạn 1980-1990. Là những người tham gia thành lập Viện Toán học, giáo sư Lê Văn Thiêm và giáo sư Hoàng Tuỵ đã đặt nền móng cho các hoạt động khoa học ở Viện và tạo ra bệ phóng cho nhiều nhà toán học của Viện phát triển. Trong những năm sau này, mặc dù tuổi cao nhưng ông vẫn tiếp tục công việc nghiên cứu và công bố những công trình khoa học trên các tạp chí quốc tế, đồng thời đóng góp các ý kiến về khoa học và giáo dục cho đất nước

LAST_UPDATED2

New Scientiffic Publications