News

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2018

Viện Toán học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt I năm 2018 với các thông tin cụ thể như sau.
I. Chuyên ngành đào tạo
07 chuyên ngành
- Đại số và Lý thuyết số;                                                          Mã số: 62 46 01 04
- Toán giải tích;                                                                         Mã số: 62 46 01 02
- Hình học và tôpô;                                                                   Mã số: 62 46 01 05
- Phương trình vi phân và tích phân;                                         Mã số: 62 46 01 03
- Lý thuyết xác suất và thống kê toán học;                               Mã số: 62 46 01 06
- Toán ứng dụng;                                                                       Mã số: 62 46 01 12
- Cơ sở toán học cho tin học;                                                     Mã số: 62 46 01 10
Số lượng nghiên cứu sinh và cán bộ có thể nhận hướng dẫn ở từng chuyên ngành được nêu chi tiết trong phụ lục đi kèm thông báo này.
II. Thời gian, hình thức và phương thức tuyển sinh
1. Thời gian:
- Hạn nộp hồ sơ: Tạm thu đến hết ngày 20 tháng 03 năm 2018.
- Thời gian xét tuyển: Dự kiến vào đầu tháng 04 năm 2018.
- Thời gian công bố kết quả tuyển chọn: Sau 15 ngày kể từ ngày xét tuyển.
- Thời gian gửi giấy nhập học: 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả tuyển chọn.
- Lệ phí đăng ký dự tuyển: 600.000đ/hồ sơ.

Thông tin chi tiết xem tại đây

 

LAST_UPDATED2

New Scientiffic Publications