News

Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ đợt II năm 2017

Viện Toán học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt II năm 2017.
Thông tin chi tiết xem tại đây

LAST_UPDATED2