WEEKLY ACTIVITIES

Nguyên lý cực đại và ứng dụng trong một số mô hình toán học (tiếp theo báo cáo ngày 27/4/2022)
Người báo cáo: Võ Hoàng Hưng (Đại học Sài Gòn)

Thời gian: 9h, Thứ 4 ngày 4/5/2022

Link seminar: meet.google.com/gaq-qqdn-wzh

Tóm tắt: Trong báo cáo này, chúng tôi trước hết nhắc lại một số công cụ quan trọng trong lý thuyết nghiệm của phương trình elliptic và parabolic như nguyên lý cực đại và bổ đề Hopf. Sau đó, chúng tôi sẽ sử dụng các công cụ này kết hợp với một số tính chất chất phổ của toán tử elliptic để nghiên cứu hiện tượng truyền sóng trong miền tuần hoàn và không tuần hoàn được mô tả bằng một số lớp phương trình dạng Fisher-KPP. Một số bài toán mở quan trọng cũng sẽ được đề cập cho các nhà nghiên cứu quan tâm.

Back