WEEKLY ACTIVITIES

Về một định nghĩa tổng quát của đạo hàm phân thứ Caputo II.
Báo cáo viên: La Văn Thịnh ( Học viện Tài chính)

Thời gian: 9h-11h ngày 5/06/2020.

Địa điểm: Phòng 302, Nhà A5, Viện Toán học.

Tóm tắt: Chúng tôi giới thiệu một định nghĩa tổng quát của đạo hàm phân thứ Caputo được đề xuất bởi L. Li và J. Liu và một số ứng dụng của định nghĩa này trong nghiên cứu lý thuyết định tính nghiệm của các phương trình vi phân phân thứ. Báo cáo dựa trên nội dung của bài báo ``L. Li, J. Liu, A generalized definition of Caputo derivatives and its application to fractional ODEs. SIAM: Math. Anal. 2018. Vol. 50, Issue 3. 2867-2900.’’

Back

New Scientiffic Publications